Enviro Services France (hierna: “wij/ons”) geeft veel om de bescherming van uw persoonsgegevens.

We doen er alles aan om het beste beschermingsniveau voor uw gegevens te bieden, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).

Door op onze site te browsen, gaat u akkoord met ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna: het “Beleid”). Dit Beleid en onze Algemene Voorwaarden formaliseren de contractuele relatie tussen het “Enviro”-platform (hierna: de “Site”) en zijn gebruikers.

De term “Persoonsgegevens” betekent hierna alle informatie die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, namelijk: die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam, ID-nummer, locatiegegevens, een online-ID.

Het doel van dit beleid is om de volgende vragen te beantwoorden:

WIE VERZAMELT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

WAT ZIJN DE REGELS VAN TOEPASSING OP HET BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

WAAROM WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

WAT ZIJN UW RECHTEN?

HOE KUN JE ZE UITOEFENEN?

Als u het niet eens bent met ons beleid, kunt u ervoor kiezen om niet langer door onze site te bladeren, uw selecties wijzigen door hier te klikken of uw recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens uitoefenen.

We dringen er bij de gebruikers van de site op aan om regelmatig naar ons beleid te verwijzen, dat kan veranderen om zich aan te passen aan eventuele wijzigingen in de AVG en de daaruit voortvloeiende wettelijke en/of regelgevende bepalingen.

WIE VERZAMELT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Enviro Services France, een Franse société par actions simplifiée, met een maatschappelijk kapitaal van € 50.000, genoteerd bij de RCS van Lille Métropole onder nr. 831 455 563 en met maatschappelijke zetel te 391, avenue Clément Ader – 59118 Wambrechies (Frankrijk), maakt de Site toegankelijk onder de domeinnaam www.enviroservices.fr en zijn variaties.

In het kader van het leveren van diensten die verband houden met de Site, is Enviro Services France verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, waarvan de doeleinden worden beschreven in dit Beleid en, voornamelijk met inbegrip van: klantenbeheer (inclusief het beheren van contractuele relaties , bestellingen, levering, facturen, boekhouding en tracking) en, meer in het algemeen, het beheer van de activiteiten die het mogelijk maken om te communiceren met gebruikers van de site, evenals het aanbieden van functies die nodig zijn om op de site te bladeren.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

PERSOONLIJKE GEGEVENS INVOEREN DOOR DE GEBRUIKER

Dit zijn Persoonsgegevens die u rechtstreeks invoert bij het aanmaken van uw account op de Site, het wijzigen van uw profiel op de Site en/of tijdens interacties met onze Klantenservice.

Of de volgende gegevens die u wordt gevraagd in te voeren al dan niet verplicht of optioneel zijn, wordt aan u aangegeven wanneer ze worden verzameld: titel, achternaam, voornaam, verzendadres, factuuradres, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, bedrijf.

Sommige van deze gegevens zijn nodig om van onze diensten gebruik te kunnen maken. Als het niet door u is ingevuld, kunt u geen diensten op de Site bestellen.

GEGEVENS AUTOMATISCH INGEVOERD

We hebben een pagina gewijd aan ons cookiebeleid, hier toegankelijk, waarop u uw voorkeuren kunt invoeren en uw selecties kunt configureren.

WAT ZIJN DE REGELS VAN TOEPASSING OP HET BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

VERZAMELDATUM

We verzamelen Persoonsgegevens die u ons verstrekt, met name wanneer:

– u maakt uw klantaccount “Mijn account” aan,

– u een bestelling plaatst op de Site,

– u bladert op onze site,

– je contact opneemt met onze Klantenservice,

– je neemt contact op met een adviseur.

BEWAARTIJDEN GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan uw account op de site worden bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf uw laatste activiteit op de site of 3 jaar na uw laatste bestelling. Na die periode wordt uw account als ‘inactief’ beschouwd en wordt automatisch uitgeschakeld. Daarom is het uw verantwoordelijkheid om een ​​nieuw account aan te maken voor nieuwe bestellingen.

Cookies – inclusief statistieken voor publieksmetingen en uw sitebezoekgegevens – worden niet langer dan 13 maanden bewaard vanaf het moment dat ze zijn verzameld.

Na deze termijnen, inclusief indien van toepassing, vanaf uw verwijderingsverzoek, kunnen uw Persoonsgegevens het onderwerp zijn van tussentijdse archivering om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen (zoals de verplichting om facturen 10 jaar te bewaren, vastgelegd vastgelegd in artikel L. 123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel) en/of op zijn minst tijdens de toepasselijke verjaringstermijn (zoals de common law verjaringstermijn van 5 jaar op grond van artikel 2224 van de Franse Burgerlijk Wetboek).

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens over u die op de site zijn verzameld (gegevensbeheerder). Het is uitsluitend bestemd voor de Enviro-groep en zijn onderaannemers. In geen geval zal Enviro Services France uw Persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden sturen, in het bijzonder voor commerciële en/of promotionele doeleinden.

De Persoonsgegevens mogen alleen worden verzonden naar onderaannemers die Enviro Services France gebruikt in het kader van en uitsluitend voor het uitvoeren van diensten en bestellingen, waaronder – in het bijzonder – beheer, uitvoering, verwerking en organisatie van betalingen.

MARKETING

We gebruiken een CRM-tool (Customer Relations Management) die onze databases en alle daarin opgeslagen gegevens opvraagt, voor alle gebruikers van onze Site en, in overeenstemming met de door de gebruiker aangegeven machtigingen en voorkeuren voor openbaarmaking, met name bij het aanmaken van een account. We doen ook een beroep op serviceproviders om ons te helpen buiten onze site te communiceren, om onze advertenties (verkeersacquisitie, klantenmatch) te promoten bij nieuwe of bestaande klanten.

OVERDRACHT EN HOSTING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De servers die de door Enviro Services France verzamelde gegevens bevatten, worden gehost in Europa.

U bent ervan op de hoogte dat de gegevens over u door Enviro Services France voor de in ons Beleid gespecificeerde doeleinden kunnen worden doorgegeven aan bedrijven in landen buiten de Europese Unie. Voorafgaand aan elke overdracht buiten de Europese Unie, zal Enviro Services France alle door de regelgeving vereiste procedures implementeren om een ​​adequaat niveau van bescherming van de Persoonsgegevens te garanderen, de nodige garanties verkrijgen om dergelijke overdrachten te beveiligen (specifieke clausules, gegevensanonimisering) en om u om uw rechten uit te oefenen en over effectieve rechtsmiddelen te beschikken.

WAAROM WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

BESTELBEHEER

De Persoonsgegevens over u zijn nodig voor het beheer van bestellingen die op onze Site zijn geplaatst, in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden.

Dergelijke informatie kan ook worden bewaard voor bewijsdoeleinden met betrekking tot verwerkte bestellingen en transacties, in overeenstemming met wettelijke en reglementaire verplichtingen (betaling, garantie, geschillen, enz.).

ONZE DIENSTEN AANPASSEN

Uw persoonlijke gegevens stellen ons ook in staat om de diensten die we u voorstellen te verbeteren en aan te passen, met name op onze site en de informatie die we aan u presenteren.

ENVIRO INFORMATIE EN NIEUWSBRIEVEN

Op basis van de keuzes die u hebt gemaakt bij het aanmaken of bijwerken van uw account, kunt u informatie over onze nieuwe diensten, voordelen en aanbiedingen elektronisch ontvangen (e-mail, sms, enz.). We meten de openingsgraad van onze communicatie, om ze zo goed mogelijk aan te passen aan uw behoeften.

Als u geen keuze maakt en geen bezwaar maakt bij het aanmaken van uw account, kunt u informatie ontvangen over nieuws en nieuwsbrieven van Enviro Services France over producten en/of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en/of diensten die u al hebt besteld of bekeken op de Site.

Als u geen aanbiedingen en informatie van Enviro Services France wilt ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen ervan door dat te selecteren bij het aanmaken van uw account, of op elk gewenst moment door die optie te selecteren onder “Mijn account” onder de “Persoonlijke Info/Nieuwsbrief” sectie, of door u af te melden via de afmeldlink onderaan de e-mails.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens, een correctie of verwijdering daarvan, beperking van de verwerking die op u betrekking heeft, het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens evenals het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking en het recht om algemene of specifieke richtlijnen te specificeren met betrekking tot het bewaren, wissen en openbaar maken van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u:

– stuur een e-mail naar contac@enviroservices.fr , met als onderwerp “mijn rechten uitoefenen”, of

– stuur een brief per post naar:

Functionaris voor gegevensbescherming

Enviro Services Frankrijk

391, Avenue Clément Ader

59118 Wambrechies, Frankrijk,

U hebt ook het recht om te allen tijde een claim in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (bijv. in Frankrijk, CNIL: http://www.cnil.fr)